Procaffe – Nhà phân phối chính thức thương hiệu Mahlkonig tại Việt Nam

Related posts

Chứng nhận Procaffe trở thành đại lý chính thức thương hiệu máy xay cà phê Mahlkonig tại Việt Nam, cả dòng Commercial và Domestic.

Đặc biệt, Procaffe hiện là nhà nhập khẩu chính ngạch duy nhất của model MAHLKONIG X54 tại Việt Nam

 

Comments

Leave a Reply

Your InformationClose (x)
The post has 0 comments