Kees van der Westen ở xứ Brabant

“Kees ở xứ Brabant” Khởi đầu của những chiếc máy pha espresso nổi tiếng Kees van der Westen Năm 1984, cậu sinh viên Học viện Thiết kế công nghiệp Stedelijk Hoger của Bỉ phải lựa chọn đề tài cho đề án tốt nghiệp của mình.Ngành thiết kế nước Ý lúc này đang dẫn đầu một […]

Về thương hiệu Wega

About Wega Company

The sensory profile of espresso is made up of hundreds of notes. Wega’s identity reflects this richness and their ambition to offer the best expression of Italian espresso coffee. Wega Macchine per Caffé is a brand that represents the Italian tradition of espresso coffee machines. Established in 1985 as a division of the CMA group, […]