Máy pha cà phê khuyến mãi

SALE 12%

Wega Urban EVD/2

288.200.000đ

0%Trả góp

Wega Vela Vintage ALE/2GR

Wega Vela Vintage ALE/2GR

154.224.000đ

0%Trả góp

SALE 1% Coffee queen Tower

Crem Tower

99.189.000đ

0%Trả góp

SALE 9%

CREM ONE 2B R-LFPP Dual

96.800.000đ

0%Trả góp

SALE 19% Wega Pegaso EVD/2

Wega Pegaso EVD/2

80.100.000đ

0%Trả góp

SALE 18%

Wega Lunna EVD 2GR

78.200.000đ

0%Trả góp

SALE 2% Saeco Aulika EVO TOP/RI HSC

Saeco Aulika EVO TOP/RI HSC

66.000.000đ69.800.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 22%

Mahlkonig E80 Supreme

65.100.000đ
SALE 20% VITAMIX XL

Vitamix XL

64.200.000đ

0%Trả góp

SALE 8%

Saeco Magic M2

63.800.000đ68.000.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 10%

Mahlkonig Guatemala

60.100.000đ
SALE 24%

Mahlkonig EK43

60.100.000đ
SALE 24%

MAHLKONIG EK43S

60.100.000đ
SALE 12% Saeco Aulika TOP High Speed Cappuccino

Saeco Aulika TOP High Speed Cappuccino

56.997.257đ60.175.543đ
So sánh
SALE 19%

Mahlkonig E65S GBW

56.100.000đ
SALE 8%

Saeco Magic M1

55.000.000đ

0%Trả góp

So sánh

La Pavoni Esperto Edotto

53.680.000đ
So sánh
SALE 27% Eureka Mythos 75

Eureka Mythos 75

52.700.000đ

0%Trả góp

SALE 19% Wega Pegaso EVD/1

Wega Pegaso EVD/1

52.200.000đ
SALE 6%

Fiorenzato F83 E XGi

51.415.540đ

0%Trả góp

SALE 13%

Mahlkonig E65S

50.100.000đ
SALE 28%

LELIT BIANCA V3 – PL162T

50.000.000đ
So sánh

WPM KD 410

49.988.880đ
So sánh
SALE 2%

Saeco Aulika EVO Focus

48.000.000đ
So sánh
SALE 23% Wega Lunna EVD 1GR

Wega Lunna EVD 1GR

46.200.000đ73.608.000đ
SALE 10%

Lelit Elizabeth PL92T

43.200.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 11% VITAMIX THE QUIET ONE

Vitamix The Quiet One

41.700.000đ

0%Trả góp

SALE 2% Saeco Aulika Focus

Saeco Aulika Focus

39.140.000đ
So sánh
SALE 11% VITAMIX TOUCH&GO 2 BLENDING STATION

Vitamix Touch&Go 2 Blending Station

39.000.000đ

0%Trả góp

SALE 1% Gaggia Cadorna Prestige

Gaggia Cadorna Prestige

37.700.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 18%

LELIT MARAX- PL62X

33.500.000đ
So sánh
SALE 15%

Saeco Royal OTC

31.800.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 7%

Gaggia Magenta Prestige

30.186.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 32%

EUREKA HELIOS 80

29.880.000đ

0%Trả góp

SALE 16%

EUREKA ATOM SPECIALTY 75E

29.880.000đ

0%Trả góp

SALE 22% Saeco Area OTC HSC

Saeco Area OTC HSC

29.668.000đ33.300.000đ

0%Trả góp

So sánh

MACAP J-65 TOUCH

29.600.000đ
SALE 5%

Gaggia Anima Prestige

29.400.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 25% Eureka Olympus 75

Eureka Olympus 75

29.210.800đ

0%Trả góp

SALE 5% Gaggia Anima Class OTC

Gaggia Anima Class OTC

28.200.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 12%

WPM KD 310

28.200.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 12%

WPM KD 320

28.200.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 16%

Eureka Atom Excellence

28.180.000đ

0%Trả góp

SALE 15% Saeco Lirika OTC

Saeco Lirika OTC

28.000.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 32%

Eureka Helios 75

27.080.000đ29.880.000đ

0%Trả góp

SALE 21% Saeco Area Focus

Saeco Area Focus

26.800.000đ
So sánh
SALE 20%

Saeco Royal Plus

26.100.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 15% Saeco Lirika Plus RI9841/01

Saeco Lirika Plus RI9841/01

25.300.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 15%

EUREKA ATOM TOUCH 65B

25.188.000đ

0%Trả góp

SALE 4%

GAGGIA MAGENTA PLUS

23.568.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 16%

EUREKA ATOM SPECIALTY 65E

23.568.000đ

0%Trả góp

SALE 7%

Gaggia Anima Deluxe

23.500.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 7% Gaggia Anima CCC

Gaggia Anima CCC

22.700.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 5%

Lelit Glenda PL41Plus

22.700.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 9% Vitamix Vita Prep-3

Vitamix Vita Prep-3

22.500.000đ

0%Trả góp

SALE 90% Saeco Smeraldo 56

Saeco Smeraldo 56

21.900.000đ
So sánh
SALE 9%

Lelit Anna PL41TEM

21.200.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 15% Saeco Lirika Basic Black

Saeco Lirika Basic Black

20.800.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 12% Bravilor Mondo

Bravilor Mondo

20.500.000đ
SALE 24%

Eureka Mignon XL

20.500.000đ22.000.000đ
Eureka Mignon Perfetto

Eureka Mignon Perfetto

20.410.971đ22.019.109đ
SALE 11% WPM Welhome KD-270S

WPM Welhome KD-270S

20.400.000đ

0%Trả góp

So sánh

La Pavoni Europiccola Lusso Base Nera

19.988.800đ
So sánh
SALE 16%

Eureka Zenith 65 NEO

19.800.000đ

0%Trả góp

SALE 24%

Eureka ORO Mignon Single Dose

19.598.000đ21.368.000đ

0%Trả góp

SALE 6%

Vitamix Drink Machine Advance

19.368.000đ

0%Trả góp

SALE 90% Saeco Smeraldo 36

Saeco Smeraldo 36

19.300.000đ
So sánh
SALE 15%

Baratza Sette 270 wi

19.100.000đ

0%Trả góp

SALE 31%

Fiorenzato F64E

18.900.000đ
SALE 12% Bravilor TH

Bravilor TH

18.800.000đ
SALE 6% Fiorenzato F5 D

Fiorenzato F5 D

18.540.000đ
Gaggia Besana

Gaggia Besana

18.500.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 13%

GAGGIA CLASSIC 30

18.200.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 2% VITAMIX DRINK MACHINE 2-SPEED

Vitamix Drink machine 2-Speed

18.000.000đ

0%Trả góp

SALE 15% Eureka Zenith_65 M230 Silver

Eureka Zenith_65 M230 Silver

17.700.000đ

0%Trả góp

SALE 1% Queen CQ HVA

Crem HVA

17.098.000đ

0%Trả góp

SALE 20%

Eureka Mignon Brew Pro

17.080.000đ

0%Trả góp

SALE 14%

Lelit Anita Combi PL042EM

17.000.000đ
So sánh
SALE 18% Eureka Zenith_Club E230 Silver

Eureka Zenith_Club E230 Silver

17.000.000đ

0%Trả góp

SALE 26%

Mahlkonig X54

17.000.000đ19.100.000đ
SALE 11% Saeco Xsmall Steam Black HD8743

Saeco Xsmall Steam Black HD8645/01

16.995.000đ

0%Trả góp

SALE 21%

Fiorenzato F5 GM

16.900.000đ
Eureka Mignon Silenzio

Eureka Mignon Silenzio

16.699.886đ18.308.023đ
SALE 5%

Gaggia Classic Pro 2019

16.100.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 12% Bravilor Novo

Bravilor Novo

15.586.000đ
SALE 1% Coffee Queen Mega Gold M

Crem Mega Gold M

15.368.000đ

0%Trả góp

SALE 23% Eureka Zenith Club 60M

Eureka Zenith Club 60M

15.188.000đ

0%Trả góp

SALE 23% Eureka Mignon Specialita'

Eureka Mignon Specialita’

15.188.000đ
SALE 12%

Lelit Anna PL41EM

15.100.000đ
So sánh
SALE 9% Fiorenzato F4 Eco

Fiorenzato F4 Eco

13.200.000đ
SALE 0% Cofee Queen M2 Phin

Crem M2_PHIN

12.800.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 6%

WPM WELHOME KD-135B

12.500.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 14%

Cunill Marfil ABS Grey

12.080.000đ

0%Trả góp

SALE 1% Cofee Queen M2 Phin

Crem M2

11.600.000đ

0%Trả góp

SALE 3% Gaggia Carezza Deluxe

Gaggia Carezza Deluxe

11.500.000đ

0%Trả góp

So sánh

Eureka Mignon Filtro

10.640.000đ

0%Trả góp

SALE 31% Eureka Mignon Dosatore

Eureka Mignon Dosatore

10.374.340đ

0%Trả góp

SALE 14%

Baratza Sette 30BG

10.100.000đ

0%Trả góp

SALE 8%

WPM KD-130BK

9.598.000đ

0%Trả góp

So sánh
SALE 29%

EUREKA MIGNON MANUALE

8.600.000đ

0%Trả góp

Gaggia Espresso Pure

Gaggia Espresso Pure

7.988.000đ
SALE 22% Gaggia Gran Deluxe 

Gaggia Gran Deluxe 

4.400.000đ
So sánh
Krups GVX242

Krups GVX242

3.688.880đ
SALE 17%

Lelit Walnut WD Kit PLA2200

3.368.000đ
SALE 5%

Giấy lọc Bravilor B20

2.800.000đ
SALE 9%

Tay cầm không đáy Wega 58mm

2.168.000đ
SALE 15%

Lelit Knock box PLA360S

2.100.000đ
SALE 16%

LELIT COFFEE LEVELERS PLA482A

1.716.000đ
Bialetti Brikka New

Bialetti Brikka New

1.685.000đ1.885.000đ
SALE 2% Giấy lọc cà phê Coffee Queen

Giấy lọc cà phê Crem

1.536.000đ3.500.000đ
SALE 20%

Tay cầm Lelit PLA580S

1.500.000đ
SALE 17%

Ca Đánh Sữa LELIT PLA301S

1.500.000đ

Bialetti Fiammetta Rossa

1.390.000đ
SALE 3%

BIALETTI VENUS BLUE

1.388.000đ1.566.000đ
SALE 18%

Tay cầm Lelit PLA570S

1.386.000đ
SALE 17%

Lelit Tamper 58mm

1.188.000đ2.398.000đ
SALE 2%

Bình đựng cà phê thủy tinh Crem

980.000đ
Bialetti Kitty Nera 2 Cup

Bialetti Kitty Nera

904.000đ1.054.000đ
SALE 12%

Eureka Dosing cup

770.440đ
Bialetti Induction Plate

Bialetti Induction Plate

650.000đ
Ron HG

Ron Head Group

350.000đ
SALE 18%

LELIT ESPRESSO/CAPPUCCINO/MILK CUPS COLLECTION

330.000đ398.000đ
Ron Cao Su Bialetti

Ron Cao Su Bialetti

100.000đ

Đánh giá khách hàng

Có 502 đánh giá của khách hàng

4.95
5 97% | 489 đánh giá
4 2% | 12 đánh giá
3 0% | 1 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn

Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Quy định và hình thức thanh toán
  1. linhsjnh

   Máy pha cà phê Lelit Anna

   Máy pha cà phê Lelit Anna bản có PID điều chỉnh được nhiệt độ nên pha cà phê ngon hơn hẳn. Cà phê espresso đậm đà ngon bá chấy

  2. Quách

   Thiết kế nhỏ gọn
   Máy để sử dụng
   Kỹ thuật viên hướng dẫn nhiệt tình chi tiết

  3. Quách

   Đã được lắp đặt sản phẩm một cách nhanh chóng sau khi mua hàng. Đội ngũ kĩ thuật rất chuyên nghiệp và nhiệt tình

  4. Trần Tú

   tôi đã trở thành 1 tín đồ cà phê capu khi công ty của tôi lắp đặt 1 chiếc tại văn phòng cho nhân viên sử dụng.
   thao tác nhanh , dể sử dụng

  5. Thanh Ngân

   LUNNA XỊN XÒ

   So với tầm giá thì máy này quá ok so với các hãng khác

  6. Nguyễn Ban

   Saeco Lirika Plus RI9841/01

   Máy đẹp, nhân viên tư vấn nhiệt tình

  7. My

   Máy chạy rất êm, mình mua hơn 1 năm cho quán dùng rất ổn định

  8. Thịnh

   Máy đầm. Xay tốt. Giá ok

  9. Thu Ha

   Máy nhỏ gọn, dễ sử dụng, thích hợp cho VP

  10. Thu

   Xịn

   Máy sử dụng cho gia đình rất chuyên nghiệp

  0
  Your Cart is empty